Supervisie

Supervisie is een leermethode waar naast kennis, houding en gedrag ook achterliggende opvattingen over werk en persoonlijk functioneren aan bod komen. Supervisie is gericht op het (beter) leren uitvoeren van professioneel werk in beroepen en functies, waarin de eigen kijk op het werk van invloed is op de kwaliteit. In supervisie leert men zelfstandig eigen werkervaringen te onderzoeken om zodoende competent te handelen:

  • Zie ik wat nodig is?
  • Kan ik doen wat nodig is?
  • Heb ik de bereidheid en de durf om te doen wat nodig is in deze context?

Hierbij zijn context en zelfsturing van belang. Door reflectie onderzoekt men achterliggende opvattingen over werk en het persoonlijk functioneren. Op basis hiervan worden alternatieve handelingsmogelijkheden verkend en vervolgens in de beroepspraktijk uitgeprobeerd. Door op deze nieuwe ervaring te reflecteren ontstaat een cyclisch en verdiepend leerproces. DSC_0338-Hartebeest-uitsnede.jpg 

Scholingsbudgetten in zorg en onderwijs worden veelal ingezet voor het vergroten van kennis, praktische vaardigheden en bijhouden van nieuwe ontwikkelingen. Het persoonlijk en professioneel leren is een even belangrijke competentie van een zorgprofessional, onderwijzer of leidinggevende. Supervisie draagt bij aan deze vorm van leren.

Ik maak frequent gebruik van ervarings- en lichaamsgerichte oefeningen en beweegvormen uit de Psychomotorische Therapie (PMT) en Acceptance & Commitment Therapie (ACT) waar dit het leren bevordert. 

Een supervisietraject bedraagt tien tot dertien bijeenkomsten, individueel of in groepsvorm. Na afloop ontvangt u een verklaring welke gebruikt kan worden voor beroepsregistratie of herregistratie.

Ik ben als supervisor en coach geregistreerd bij de LVSC (Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching) en SRVB (Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen). Ik werk volgens de met hen afgesproken richtlijnen en kwaliteitseisen.